Komplexní služby po celou dobu realizace projektu

Od projektu k realizaci...

Služby

Dotační poradenství

Klientům nabízíme komplexní poradenství v oblasti grantové a dotační politiky. Tato agenda zahrnuje celou řadu specifických úkonů, které se v rámci realizace projektových záměrů vyskytují. Naše společnost posoudí projektový záměr a reálně vyhodnotí možnost úspěšně participovat na dotacích z některých vyhlášených programů či titulů.

 

Administrace výběrových řízení

Nabízíme realizaci výběrových řízení všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo zakázkách řídících se metodickými pokyny příslušných dotačních a grantových titulů. Zajistíme kompletní agendu administrace výběrových řízení a právní odpovědnost za celý průběh výběrového řízení.

 

Dotační management

Klientům zajišťujeme nezbytné úkony spojené s administrativním zajištěním projektu po dobu udržitelnosti a kompletní zajištění administrace po dobu realizace projektu.

 

O nás

ARL Innovation s.r.o., Olomouc

Společnost vznikla v roce 2013 za účelem poskytování odborného poradenství v oblasti dotační a grantové politiky. ARL Innovation s.r.o. tvoří kvalitní tým odborníků, kteří se již v rámci svých profesí v minulosti podíleli na přípravě a realizaci několika úspěšných projektů financovaných z veřejných prostředků, popř. z prostředků EU. Náš zkušený projektový tým je schopen objektivně posoudit a prověřit reálnost záměrů a vize našich klientů s následným přehledem o formách využitelné podpory, dotačních programech a připravovaných výzvách.

Zajišťujeme komplexní služby po celou dobu realizace projektu včetně realizace výběrových řízení dle metodiky stanovené poskytovatelem dotace, popř. dle zákona o veřejných zakázkách. Samozřejmostí je služba tzv. dotačního managementu, kdy klientům předkládáme materiály a poskytujeme konzultace v souvislosti se schváleným projektem.

Cílem společnosti je vybudování dlouhodobého vztahu s klienty. Pro dosažení tohoto cíle je důležité přistupovat ke každému klientovi individuálně a nesnažit se o dosažení rychlého zisku na úkor odvedené práce. Společnost stanovila cenovou politiku orientovanou výlučně na výsledek – tzn. na úspěšně schválený a realizovaný projektový záměr. Odměna za poskytnuté služby firmě se odvíjí od klientova realizovaného projektu. Naším cenovým přístupem má klient jistotu kvalitně odvedené práce.

Výhody spolupráce s naší firmou:

 • Cenová politika orientovaná výlučně na výsledek a klienta
 • Komplexní poradenství a služby
 • Nabízíme nejen získání dotací, ale také následnou péči při realizaci projektů a podporu po dokončení projektů.
 • Naše klienty pravidelně informujeme o dotačních možnostech a aktualitách.
 • Ke všem projektům přistupujeme individuálně, nepoužíváme unifikované žádosti a postupy.

 

Reference Aktuality Kontaktujte nás

Reference

Integrovaný regionální operační program

 

 

 

 

 

 

 

V rámci IROP jsme se podíleli na realizaci následujících projektů:


Snížení energetické náročnosti bytového domu Heranova 1211 – 1214, Ústí nad Orlicí


celkové investiční náklady projektu: 11,5 mil Kč
termín realizace: 02/2016 - 11/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


JESENÍK - BYTOVÝ DŮM PLL A.S. - snižení energetické náročnosti


celkové investiční náklady projektu: 5 mil Kč
termín realizace: 05/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti, organizace výběrových řízení  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu Opletalova 686, 687, 688, Uničov


celkové investiční náklady projektu: 6,5 mil Kč
termín realizace: 02/2016 - 09/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu Kmochova 2, Šumperk


celkové investiční náklady projektu: 13,2 mil Kč
termín realizace: 04/2016 - 10/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Lutín, Třebčín – výstavba cyklostezky


celkové investiční náklady projektu: 5,5 mil Kč
termín realizace: 02/2016 - 10/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p.8.


celkové investiční náklady projektu: 13,5 mil Kč
termín realizace: 09/2016 - 12/2018
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Zateplení objektu ul. Veslařská 3275, Mělník


celkové investiční náklady projektu: 12,5 mil Kč
termín realizace: 11/2016 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Kollárova 1601, Hranice


celkové investiční náklady projektu: 3,1 mil Kč
termín realizace: 11/2016 - 09/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu v Olšanech


celkové investiční náklady projektu: 2,5 mil Kč
termín realizace: 11/2016 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci  

 


Revitalizace bytového domu na ul. B. Němcové 15, Prostějov


celkové investiční náklady projektu: 7,5 mil Kč
termín realizace: 04/2017 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení, zpracování projektové dokumentace  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu Chodská 1230, 1231


celkové investiční náklady projektu: 9,0 mil Kč
termín realizace: 02/2017 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Snížení energetické náročnosti bytového domu Popradská 1288, 1289


celkové investiční náklady projektu: 6,9 mil Kč
termín realizace: 02/2017 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Zateplení bytového domu Poříční 443, 444, Ústí nad Orlicí


celkové investiční náklady projektu: 12,0 mil Kč
termín realizace: 02/2017 - 5/2018
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

 

 

 

 

 

V rámci MŠMT jsme se podíleli na realizaci následujících projektů:


Přístavba a nástavba budovy MŠ Červenka


celkové investiční náklady projektu: 11 mil Kč
termín realizace: 04/2016 - 10/2016
v rámci projektu zajišťujeme: dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sigma Lutín


celkové investiční náklady projektu: 6 mil Kč
termín realizace: 01/2016 - 12/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 


Vize 2014 – 2017“ Etapa II. - Rekonstrukce budovy zázemí pro sportovce


celkové investiční náklady projektu: 6 mil Kč
termín realizace: 01/2015 - 12/2015
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 

 

Regionální operační program Střední Morava

 

 

 

 

 

 

 

V rámci ROP SM jsme se podíleli na realizaci následujících projektů:


Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10


celkové investiční náklady projektu: 8,5 mil Kč
termín realizace: 01/2014 - 07/2015
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení  

 

Revitalizace veřejného prostranství Štarnov


celkové investiční náklady projektu: 11,3 mil Kč
termín realizace: 05 - 07/2015
v rámci projektu zajišťujeme: organizace výběrových řízení

Operační program Životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

V rámci OPŽP jsme se podíleli na realizaci následujících projektů:


Energeticko úsporná opatření na objektu ZŠ Červenka


celkové investiční náklady projektu: 10 mil Kč
termín realizace: 04/2016 - 12/2017
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení

 


Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školky, Moravský Beroun


celkové investiční náklady projektu: 15 mil Kč
termín realizace: 04/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci

 


Zateplení budovy Obecního úřadu Javůrek


celkové investiční náklady projektu: 3,2 mil Kč
termín realizace: 03 - 12/2015
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení

 

Zateplení sokolovny TJ Sokol Kuřim


celkové investiční náklady projektu: 4,1 mil Kč
termín realizace: 03 - 12/2015
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

 

 

 

V rámci OP PIK jsme se podíleli na realizaci následujících projektů:


FISHI company s.r.o. - projekt Nová Zbrojnice


celkové investiční náklady projektu: 2,5 mil Kč
termín realizace: 06 - 12/2015
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení

 


Energetické úspory administrativní budovy Šumavská, Brno


celkové investiční náklady projektu: 5 mil Kč
termín realizace: 08/2015 - 09/2016
v rámci projektu zajišťujeme: kompletní zpracování žádosti o dotaci, dotační management, organizace výběrových řízení

Aktuality

VÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 08.02.2016

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

více informacíVÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:18. 12. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu:31. 12. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 12. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 18. prosince 2015 19. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1, 49 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 263 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 31. prosince 2015 a ukončen 20. prosince 2017. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2019.

VÝZVA Č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY 08.02.2016

Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

více informacíVÝZVA Č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 12. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 12. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 488,75 milionů Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 86,25 milionů Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. prosince 2015 a ukončen 29. dubna 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2018. 

Úspory energie v SZT - Výzva I 08.02.2016

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

více informacíÚspory energie v SZT - Výzva I

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • v případě nového subjektu je nutno předložit licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory:

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:

 1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • míra podpory na Ekologické studie – Energetický posudek:
 1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 350 mil. Kč.
 • maximální absolutní výše podpory na ekologické studie – energetický posudek podle § 9a odst. 1 pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a energetický posudek podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění činí 350 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze č. 2 Část A Výzvy; podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze č. 2 Část B Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • projektová dokumentace, ekologické studie (včetně energetických posudků)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení.
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Obnovitelné zdroje energie – Výzva I 08.02.2016

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány jsou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

více informacíObnovitelné zdroje energie – Výzva I

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány jsou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

·         malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE

Podporované aktivity:

a.     vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,

b.     výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

c.     výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

d.     výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

·         dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

·         každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

o    v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 150 mil. Kč

o    v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 140 mil. Kč

o    v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 20 mil. Kč

o    v oblasti MVE, limitně do výše 50 mil. Kč

·         maximální absolutní výše dotace na ekologické studie – Energetický posudek činí 350 tis. Kč

·         míra podpory:

V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

a.     je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV

b.     je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV

c.     je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

d.     je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

e.     je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

f.      je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek) v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:                                                                    

a.     je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV

b.     je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

c.     je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

·         výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic

·         využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie

·         instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

·         dlouhodobý hmotný majetek

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

·         ekologické studie (Energetický posudek)

Specifika a omezení:

·         projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace odpovídající příslušné soustavě centrálního zásobování teplem

·         v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o podporu

Systém sběru žádostí:

·         kolový

Sportovní areál Základní školy Holečkova, Olomouc 29.05.2015

Kontaktujte nás

ARL INNOVATION s.r.o.

  Horní náměstí 12/19
779 00 Olomouc

   Tel.: +420 603 487 630
   Email: info@arlinnovation.cz

IČ: 01744828
DIČ: CZ01744828

Bank. účet: 2500429689/2010