SLUŽBY

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Klientům nabízíme komplexní poradenství v oblasti grantové a dotační politiky. Tato agenda zahrnuje celou řadu specifických úkonů, které se v rámci realizace projektových záměrů vyskytují. Naše společnost posoudí projektový záměr a reálné vyhodnotí možnost úspěšné participovat na dotacích z některých vyhlášených programů či titulů.

ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Nabízíme realizaci výběrových řízení všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo zakázkách řídících se metodickými pokyny příslušných dotačních a grantových titulů. Zajistíme kompletní agendu administrace výběrových řízení a právní odpovědnost za celý průběh výběrových řízení.

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Klientům zajišťujeme nezbytné úkony spojené s administrativním zajištěním projektu po dobu udržitelnosti a kompletní zajištění administrace po dobu realizace projektu.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Klientům nabízíme komplexní poradenství v oblasti grantové a dotační politiky. Tato agenda zahrnuje celou řadu specifických úkonů, které se v rámci realizace projektových záměrů vyskytují. Naše společnost posoudí projektový záměr a reálné vyhodnotí možnost úspěšné participovat na dotacích z některých vyhlášených programů či titulů.

ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Nabízíme realizaci výběrových řízení všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo zakázkách řídících se metodickými pokyny příslušných dotačních a grantových titulů. Zajistíme kompletní agendu administrace výběrových řízení a právní odpovědnost za celý průběh výběrových řízení.

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Klientům zajišťujeme nezbytné úkony spojené s administrativním zajištěním projektu po dobu udržitelnosti a kompletní zajištění administrace po dobu realizace projektu.

více než

678
realizovaných projektů

více než

250
z dotací

více než

268
spokojených klientů

O NÁS

Společnost vznikla v roce 2013 za účelem poskytování odborného poradenství v oblasti dotační a grantové politiky. ARL Innovation s.r.o. tvoří kvalitní tým odborníků, kteří se již v rámci svých profesí v minulosti podíleli na přípravě a realizaci několika úspěšných projektů financovaných  z veřejných prostředků, popř. z prostředků EU.  Jsme schopni objektivně posoudit a prověřit reálnost záměrů a vize našich klientů.
Zajišťujeme komplexní služby po celou dobu realizace projektu včetně realizace výběrových řízení dle metodiky stanovené poskytovatelem dotace, popř. dle zákona o veřejných zakázkách. Samozřejmostí je služba tzv. dotačního managementu, kdy klientům předkládáme materiály a poskytujeme konzultace v souvislosti se schváleným projektem.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a nesnažime se o dosažení rychlého zisku na úkor odvedené práce. Orientujeme se výlučně na výsledek – tzn. na úspěšně schválený a realizovaný projektový záměr. Odměna za poskytnuté služby se odvíjí od klientova realizovaného projektu. Klient tak má jistotu kvalitně odvedené práce.
podpis_axmann

CO O NÁS ŘÍKAJÍ KLIENTI

SVĚŘILI SE DO NAŠICH RUKOU

obec Tršice

Dlouhomilov

obec Troubelice

Bílá Lhota

Olšany u Prostějova

Červenka

Klenovice na Hané

Město Mimoň

Pňovice

Město Štěpánov

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10

Realizací projektu došlo vybudování moderního víceúčelového sportoviště s umělým povrchem a celoročním provozem, došlo k obnově atletického oválu a k vybudování nového sociálního zázemí (šatny, sprchy, wc) v budově školy s bezbariérovým přístupem pro návštěvníky sportovního areálu.

Komunitní dům pro seniory Lutín

Projekt řešil přestavbu a změnu účelu užívání původní stavby – ubytovny. Tento objekt byl přebudován na bytový dům určený k trvalému bydlení osob – seniorů (osob straších 60 let) formou „Komunitního domu pro seniory“. Bytový dům obsahuje celkem 22 samostatných bytových jednotek včetně společenských prostor.

Mateřská škola Bílá Lhota - rozšíření o třídu pro 20 dětí

Projektový záměr obce Bílá Lhota byl zaměřen na vyřešení nedostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení péče o děti v předškolním věku na území obce, kde byl jejich prokazatelný nedostatek. Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity stávajícího zařízení formou přístavby ke stávající budově MŠ. V rámci předloženého projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školy o 20 míst.

Kino Metropol - energetická opatření

Projekt byl zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření na objektu občanské vybavenosti – kina Metropol mající za cíl snížení energetické náročnosti budovy a to formou energeticky úsporných opatření navržených na obvodovém plášti předmětné budovy a výměně lokálního zdroje tepla.

ODKUD ČERPÁME